Idea

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w dniach 6-7 października 2022 roku organizuje Forum Bibliotek Lubuskich "Nowe technologie i nowe przestrzenie". Zamiarem organizatorów jest prezentacja zmian infrastrukturalnych zachodzących w lubuskich bibliotekach, które są zgodne z tendencjami praktykowanymi w kraju, Europie i na świecie.

Konferencja będzie towarzyszyła uroczystościom jubileuszowym związanym z powstaniem pierwszej publicznej wypożyczalni książek w Zielonej Górze, która zapoczątkowała działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej,
a w konsekwencji także historię Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Oficjalne początki Biblioteki to 3 maja 1947 roku.

Biblioteka Norwida od 2001 roku posiada status biblioteki naukowej. W roku 2013 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Miast i Regionów Partnerskich "Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów" (Zielona Góra, 15-17 października), a w roku 2018 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki multimożliwości. Nowe technologie i nowe przestrzenie" (Zielona Góra, 4-5 grudnia). Przesłanie naukowe sympozjów jest nadal aktualne: postęp technologiczny i rozwój potrzeb użytkowników generuje różnorodne możliwości dla bibliotek. Oprócz tradycyjnych funkcji książnice zaczynają realizować model biblioteki otwartej, hybrydowej. Nieobca jest też im funkcja „biblioteki jako trzeciego miejsca” sformułowana przez Raya Oldenburga. Mówi się nawet, że w ostatnich latach jesteśmy świadkami prawdziwego library boom. Jak przebiegają te zmiany (architektoniczne, technologiczne i upowszechnieniowe) i czy traci na tym „tożsamość” biblioteki publicznej; jak wygląda dzisiaj kultura organizacyjna bibliotek, o której pisze w swoich publikacjach prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert i wreszcie: czy potrzebna jest tym zmianom „hałaśliwa” promocja? Jak przekonać bibliotekarzy i użytkowników do nieodzownych zmian? Jak zainteresować media promocją nowych usług bibliotecznych? Jakie są granice nowej oferty? W rezultacie: co zrobić, aby usługa „trzeciego miejsca” nie zastąpiła tego, co w bibliotece najważniejsze? Dzisiaj również zadajemy sobie pytanie: nowy wspaniały świat bibliotek czy niepewne jutro?

Dr Andrzej Buck, Monika Simonjetz i dr Dawid Kotlarek wydali trzy publikacje poświęcone tematyce, która będzie przedmiotem refleksji podczas Forum Bibliotek Lubuskich. Są to: Nowe technologie i nowe przestrzenie – dlaczego warto modernizować biblioteki? (2018), Miejsce spotkań. Biblioteki jako przestrzeń społeczna (2019), Wiedza, gust, kompetencje. Kultura literacka, teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece (2020), opublikowali wiele artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu współczesnych bibliotek w wydawnictwach w całym kraju. Monika Simonjetz wydała monumentalną pracę Praca i pasja. Zbiór wywiadów (2021). Pracownicy Biblioteki redagują „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, kwartalnik „Pro Libris” oraz półrocznik „Bibliotekarz Lubuski”.

W ramach Forum dyrektorzy lubuskich książnic zaprezentują obecny potencjał swoich bibliotek, w tym zmiany modernizacyjne, architektoniczne i aranżacji przestrzeni. W wystąpieniach przybliżą procesy ich dostosowania do zadań biblioteki oraz potrzeb użytkownika i lokalnego środowiska.

Wśród gości Konferencji będą m.in.: Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dr Barbara Budyńska, dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP Marta Lach, Przewodniczący Konferencji Dyrektorów Bibliotek Wojewódzkich Andrzej Dąbrowski, Anna Zagórska reprezentująca dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego, członkowie Rady Naukowej Biblioteki Norwida oraz Rady Programowej Konferencji: dr Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze), dr Przemysław Bartkowiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze), prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski), dr hab. Franciszek Pilarczyk (emerytowany prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.), mgr Monika Simonjetz (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).

Wykład inauguracyjny Bruno Schulz. Tajemnica „Mesjasza” wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski). Wykład wprowadzający do Forum Dworzec kolejowy, palmiarnia, galeria handlowa, pasaż uliczny, kino… jako inspiracja i remedium na zmierzch papieru i cyfryzację? O powstawaniu nowych przestrzeni bibliotek publicznych i ich tożsamości przedstawi dr Andrzej Buck (WiMBP im. C. Norwida, Komisja Prasoznawcza PAN w Krakowie). Wykład Co lubią „niewidome mole książkowe"? O dostępności zasobów bibliotecznych dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku zaprezentuje prof. Małgorzata Czerwińska (Uniwersytet Zielonogórski, przewodnicząca Rady Naukowej Biblioteki Norwida).

Wyrażamy nadzieję, że twórcze spotkanie teoretyków oraz praktyków bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, wymiana kontaktów i doświadczeń podczas Konferencji zaowocuje kolejnymi zmianami wzmacniającymi potencjał bibliotek publicznych w Lubuskiem, sprzyjających rozwojowi ich oferty oraz roli, jaką pełnią te instytucje kultury w lokalnych środowiskach. Planujemy wydanie pokonferencyjnej, recenzowanej publikacji.

W ramach Czwartku Lubuskiego odbędzie się promocja książki towarzyszącej jubileuszowi 75-lecia Biblioteki Norwida autorstwa prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne 2001-2021, którą poprowadzą dr Mirosława Szott i dr Andrzej Buck.

W imieniu Rady Programowej

dr Andrzej Buck, Dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, kierownik Konferencji,

mgr Monika Simonjetz, kierownik Działu Badań, Analiz i Metodyki WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, sekretarz Konferencji.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 68 453 26 19