FORUM BIBLIOTEK LUBUSKICH

Zielona Góra, 6-7 października 2022

Organizator:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Partner:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Zielonej Górze

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra

 

Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak
Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki

Patronat medialny:
„Poradnik Bibliotekarza”, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, „Bibliotekarz Lubuski”, „Pro Libris”