RADA PROGRAMOWA:

dr Andrzej Buck - kierownik Konferencji  (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida
w Zielonej Górze),
dr Przemysław Bartkowiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski),
dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski),
prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski),
dr hab. Franciszek Pilarczyk (emerytowany prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.),
mgr Monika Simonjetz - sekretarz Konferencji (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Bogusław Adamczewski (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
Żaneta Cierach (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
Małgorzata Domagała (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
Dorota Kaczmarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
Joanna Kret (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
Ewa Mielczarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
Anna Polus (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
Katarzyna Poryszko (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),
Agnieszka Urbaniak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).